Warning (2): get_browser(): browscap ini directive not set [APP/Config/bootstrap.php, line 520]
Regulamin - pośrednictwo kredytowe jedenwniosek.pl

12345-20-02
Opłata zgodna z taryfą operatora
dla połączeń stacjonarnych

Strona główna » Regulamin

Rozdział I, Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy JedenWniosek.pl.
 2. Administrator Serwisu – właściciel i administrator Serwisu, spółka Finansowysupermarket.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 309480, NIP 5833032096, kapitał zakładowy 100.050 złotych,
 3. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu.
 4. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług Administratora Serwisu.
 5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu, w tym:
   a. Usługa pośrednictwa finansowego – usługa wspierania przez Administratora Serwisu przy realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika na produkt finansowy Dostawcy
   b. Usługa reklamowa – usługa emisji materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie jego Partnerów.
 6. Dostawca – oznacza instytucję finansową, będącą właścicielem oferowanego w Serwisie produktu finansowego, w szczególności następujące podmioty: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank BPH S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie; BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; Volksvagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; VANQUIS BANK LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie; FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Tax Care S. A. z siedzibą w Warszawie; DOM KREDYTOWY NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie; Gold Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Ekspander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Gold Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie; ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach; Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni; MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie; Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku; Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie; PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy; Raiffeisen Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie; Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Sygma Banoue Societe Anonyme oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie; Plus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie; Aspiro S.A. z siedzibą w Łodzi; Dom Finansowy QS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Net Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie; Kredito24 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; OK Money Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; PolCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; MiniCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Sfera Finansów S.A. z siedzibą w Warszawie; Pomocna Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Profi Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej; Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu; Regita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu; VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Optima S.A. z siedzibą w Gdańsku; Centrum Dłużnika Sp. z o.o. ul.Tamka 38 00-355 Warszawa; Proxima Paweł Cywiński, Olsztyn, NIP: 744-162-93-86; PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa; 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa; Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 69; The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182; Allianz Polska Services Sp. z o.o. w celach marketingowych w związku z oferowaniem usług świadczonych przez Administratora na rzecz następujących Spółek Grupy Allianz Polska: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., funduszów emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa).
 7. Partner – podmiot współpracujący z Administratorem Serwisu. W szczególności następujące podmioty: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Aviva Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank BPH S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie; BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu; DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni; Volksvagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; VANQUIS BANK LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie; FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Tax Care S. A. z siedzibą w Warszawie; DOM KREDYTOWY NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie; Gold Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Ekspander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Gold Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie; ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach; Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni; MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie; Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku; Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie; PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie; Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy; Raiffeisen Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie; Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu;Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Sygma Banoue Societe Anonyme oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie; Plus Bank S.A. z siedzibą w Warszawie; Idea Expert S.A. z siedzibą w Warszawie; Aspiro S.A. z siedzibą w Łodzi; Dom Finansowy QS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Aasa Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; Rapid Finance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Net Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie; Kredito24 Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; OK Money Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; PolCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; MiniCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Sfera Finansów S.A. z siedzibą w Warszawie; Pomocna Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Friendly Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Profi Credit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej; Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu; Regita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; TAKTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu; VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Optima S.A. z siedzibą w Gdańsku; FinansowySupermarket.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; Centrum Dłużnika Sp. z o.o. ul.Tamka 38 00-355 Warszawa; Proxima Paweł Cywiński, Olsztyn, NIP: 744-162-93-86; PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, których siedziba znajduje się przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, PZU Centrum Operacji SA z siedzibą przy ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa; 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa; Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 69; The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182; Allianz Polska Services Sp. z o.o. w celach marketingowych w związku z oferowaniem usług świadczonych przez Administratora na rzecz następujących Spółek Grupy Allianz Polska: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A., Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., funduszów emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa).

Rozdział II, Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu oraz wszystkie informacje porządkowe.
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez obowiązku informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu jest traktowane jako akceptowanie wprowadzonych zmian.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu

Rozdział III, Dostęp do Serwisu

 1. Korzystanie przez Użytkownika z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga przeprowadzenia procesu Rejestracji, co następuje przez kompletne wypełnienie aktywnego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronachSerwisu, prawdziwymi danymi osobowymi Użytkownika
 2. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i Usług.
 3. Administrator Serwisu nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania i dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzeniu Użytkowników.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie.

Rozdział IV, Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownicy są zobowiązani do wprowadzania danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Całkowitą i wyłączna odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność wprowadzonych do Serwisu danych ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczenie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do Serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłyby uszkodzić zniszczyć lub mieć jakikolwiek negatywny wpływ na jego funkcjonowanie lub w jakikolwiek sposób zaszkodzić innym Użytkownikom.
 5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zachowania niegodnego z powyższymi postanowieniami.

Rozdział V, Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie JedenWniosek.pl były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Serwis nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.
 2. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik.
 4. Administrator Serwisu przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, ale nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.

Rozdział VI, Odpowiedzialność Administratora Serwisu za produkty finansowe oferowane przez Dostawców w Serwisie

 1. Użytkownik może wnioskować o produkty finansowe oferowane przez Dostawcę poprzez wypełnienie formularza wniosku, udostępnionego w Serwisie lub podając dane podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem, dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w Serwisie.
 2. Administrator Serwisu nie jest właścicielem produktów finansowych i nie ponosi odpowiedzialności za produkty finansowe oferowane przez Dostawców.
 3. Dostawcy jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez wybranego Dostawcę.

Rozdział VII, Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ serwisu. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Użytkownicy są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej Administratora serwisu.
 4. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Administratora Serwisu.

Rozdział VIII, Ochrona prywatności

 1. Udzielenie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji lub przesłanie jakichkolwiek dokumentów jest całkowicie dobrowolne.
 2. Serwis w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
 3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę Administrator Serwisu będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w Serwisie lub produktach oferowanych przez Partnerów Administratora Serwisu. Serwis umożliwia zrezygnowanie z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika w dowolnym czasie.
 4. Serwis zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług.
 5. Dane statystyczne zgromadzone przez Administratora Serwisu mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez JedenWniosek.pl.

Rozdział IX, Ochrona danych osobowych Użytkowników

 1. W ramach świadczenia niektórych usług Serwis gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Pozostawianie danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z dnia 29.10.1997, poz. 833).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu.
 3. Administrator Serwisu zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkich przekazanych informacji przez Użytkowników.
 4. Dane przekazywane przez Użytkownika w Serwisie przesyłane są bezpiecznym, szyfrowanym protokołem internetowym SSL.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 6. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym: przygotowania dla Użytkownika spersonalizowanej propozycji produktów finansowych, umożliwienia kontaktu Użytkownika ze współpracującymi Dostawcami usług finansowych oraz przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a wybranymDdostawcą usług finansowych. Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, mogą być użyte w celach marketingowych i promocyjnych (w tym wysyłki newslettera) oraz przekazywania informacji handlowej od Partnerów Administratora, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,.
 7. Dane osobowe Użytkownika Administrator serwisu może przekazać, za zgodą Użytkownika, do Dostawcy, w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego wybranym produktem finansowym. Dostawca produktu finansowego może użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych Dostawcy, gdyż Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez instytucje finansowe będące Dostawcami produktów finansowych.
 8. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 9. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje poniższe zgody:

  AVIVA

  1. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez spółki Grupy Aviva* oraz na wzajemne udostępnianie przez nie tych danych w celu oferowania usług finansowych i dalszego przetwarzania przy wykonywaniu tych usług, oraz na połączenie moich danych w administrowanych zbiorach również z innymi pozyskanymi danymi. Jednocześnie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty współpracujące ze spółkami Grupy Aviva. Powyższa zgoda obejmuje przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, do ich poprawiania i dobrowolności złożenia niniejszego oświadczenia.
   * Grupa Aviva - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44, jednostki powiązane z nią w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne i inwestycyjne.

  SMART BANK

  1. Wyrażam zgodę na dostarczenie dokumentów dotyczących posiadanych przeze mnie Produktów Bankowych drogą elektroniczną.
  2. Wyrażam zgodę, aby raz w miesiącu otrzymywać informacje o każdej zmianie salda na Rachunkach prowadzonych dla mnie w Banku SMART droga elektroniczną.
  3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
   1. FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39a, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych , będzie przetwarzał moje dane osobowe znajdujące się w bankowym zbiorze danych w celu wykonywania czynności bankowych, których jestem stroną,
   2. mam prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, mam prawo zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania przez FM Bank PBP S.A. moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług Banku SMART.
  4. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Bank w celu realizacji ustawowych praw i obowiązków może przekazać moje dane osobowe do:
   1. Związku Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie, adres Biura Obsługi Klienta – przy ul. Postępu 17a, prowadzącego system Bankowy Rejestr,
   2. Biur informacji gospodarczych oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, w zakresie koniecznym do zawarcia Umowy i jej realizacji.
  5. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych przez Bank za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Wyrażam zgodę, aby Bank kontaktował się ze mną telefonicznie w celu zaproponowania nowych produktów lub usług.

  FERRATUM

  1. Akceptuję warunki przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych
  2. Zapoznałem się i akceptuję warunki umowy i formularz informacyjny

  MERITUM

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych, w trakcie trwania zawartej z Bankiem umowy, dla celów marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem na podstawie umowy oraz celów marketingu produktów i usług Banku oraz podmiotów współpracujących z Bankiem na podstawie umowy, także po wygaśnięciu tejże umowy oraz na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany w niniejszym wniosku numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia umowy. Zgoda na przetwarzanie przez Bank danych osobowych może być odwołana przeze mnie w każdym czasie
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77A, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z zawartej z Bankiem umowy, na podstawie niniejszego wniosku. Potwierdzam, iż zostałem poinformowany, że powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana
  3. Wyrażam zgodę na potrącenie na żądanie Banku z mojego wynagrodzenia za pracę moich zobowiązań z tyt. kredytu zgodnie z art. 91 Kodeksu Pracy. Niniejszym oświadczam, że nie odwołam niniejszej zgody aż do momentu całkowitej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami i opłatami. W przypadku wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę zobowiązuję się do pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Banku w ciągu 7 dni.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Meritum Bank ICB SA z siedzibą 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 7 (administratora danych) w celu oceny mojej zdolności kredytowej oraz przygotowania i przesłania mi propozycji zawarcia umowy dotyczącej usług bankowych Meritum Banku ICB SA, w tym również za pośrednictwem kanałów elektronicznych oraz telefonu, w przypadku nieudzielenia mi kredytu na podstawie niniejszego wniosku. Bank informuje, że powyższa zgoda uprawniać będzie Bank do wystąpienia do Biura Informacji Kredytowej SA w Warszawie o udostępnienie informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej. Wnioskodawca ma prawo do wglądu do swoich danych, oraz ich poprawiania jak również do odwołania niniejszej zgody w każdym czasie.
  5. Wyrażam zgodę na kontynuowanie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku kiedy skorzystam z prawa do wcześniejszej spłaty kredytu. Zostałem poinformowany, że w każdym czasie mam możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na kontynuowanie ochrony ubezpieczeniowej, po wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu.

  PROVIDENT
  1. Korzystając z portalu JedenWniosek.pl Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, nr PESEL, nr telefonu, adresu e-mail firmie Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie /00-189/ przy ul. Inflanckiej 4A w celach marketingowych firmy Provident Polska SA.
  2. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Provident Usług wyraża zgodę na przesyłanie przez Provident, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wyraża zgodę na przedstawienie oferty Provident w trakcie bezpośredniej rozmowy telefonicznej.

Rozdział X, Rozmowy telefoniczne

 1. Rozmowy telefoniczne wykonywane przez Użytkowników do centrum operacyjnego Administratora Serwisu mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników, a także w celach dowodowych.

Rozdział XI, Postępowanie reklamacyjne

 1. Celem Serwisu jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując ją na adres: kontakt@jedenwniosek.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
 3. Użytkownik traci uprawnienie wynikające z reklamacji jeśli o ujawnionym zdarzeniu będącym podstawą reklamacji nie powiadomi Administatora Serwisu niezwłocznie po ujawnieniu, nie później jednak niż po upływie 7 dni od daty tego zdarzenia.
 4. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora serwisu.
 5. Decyzja Administratora Serwisu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Rozdział XII, Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 17.02.2013 r.
 2. W sprawach nieuregulowane Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora Serwisu.
 4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w Serwisie.
 6. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.